Byggentreprenaden med miljövänliga helhetslösningar.

Om oss

Vi är en mindre elfirma som etablerades 2014.

Vi har vårt huvudkontor beläget i Järna och arbetar till största del inom Stockholm, Södertälje och Järna området. Vår vision är att vara en hållbar och långsiktig kontakt till våra kunder och vara en trygg arbetsplats för vår egen personal där arbetsmiljö värderas högt. Vi, i allt vi gör, åstadkommer så lite negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar. Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning. Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.

Våra tjänster

Elinstallation för alla. Vi erbjuder helhetslösningar med miljöprofil

Någon meckar med elkablar och mäter volten.

Privatpersoner

En korridor med en skylt för nödutgång

Företag

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande

  Offertförfrågan